REGULILE DE ÎNCHIRIERE A ECHIPAMENTULUI

  1. Centrul de închiriere DZVIN SKI oferă, iar Clientul închiriază Echipamentul într-o stare tehnică bună, care este controlată în prezența Clientului, sau de către Client personal;
  2. Clientul achită tariful pentru închirierea echipamentului în conformitate cu lista tarifelor curente;
  3. Clientul se obligă să folosească precaut și după destinație echipamentul închiriat;
  4. Fiecare persoană care închiriază Echipamentul este obligat să depună o garanție/depozit;
  5. Clientul se obligă să returneze Echipamentul închiriat în temenii stabiliți de părți, în starea tehnică bună în care l-a închiriat inițial. În caz de întârziere, Clientul se obligă să anunțe preventiv personalul Centrului DZVIN SKI despre aceasta și să achite o taxă suplimentară la returnarea Echipamentului;
  6. În caz de deteriorare tehnică a Echipamentului din vina Clientului, acesta va achita costul detaliilor deteriorate, cât și repararea/înlocuirea acestora. Costul se estimează pentru fiecare caz în parte;
  7. În cazul pierderii sau distrugerii totale a Echipamentului, Clientul se obligă să achite costul lui total, în conformitate cu Lista de prețuri afișată în punctele de închiriere;
  8. Furtul Echipamentului va fi urmărit penal, în conformitate cu legislația în vigoare a Ucrainei;
  9. Clientul conștientizează și își asumă toate riscurile aferente funcționării Echipamentului, Centrul de închiriere DZVIN SKI nefiind responsabil pentru viața și sănătatea Clientului.